Vikten av källkritik + några tips!

Jag fick en fråga om hur man ska tänka när man söker och läser kost – och träningsråd på internet, i tidningar, böcker, TV-program, m.m.! Hur man lättare kan skilja på fakta och kvacksalveri, mer eller mindre. 

En mycket relevant fråga, då just hälsa och kost omges av otroligt många tveksamma eller helt felaktiga råd och rön. Varje dag ser vi ju tidningsrubriker som hyllar någon specifik diet, sätter döds-stämplar på vissa livsmedel ena veckan och andra livsmedel nästa vecka, sponsrade profiler som marknadsför olika produkter, självutnämnda ”experter” som uttalar sig… Det är helt enkelt inte alls lätt att veta vad som är sant och inte!

Det går inte att nog understryka hur viktigt det är med källkritik, och för att bli riktigt vass på det krävs både utbildning och övning. Här är dock ett par generella riktlinjer att ha i åtanke när du läser på om hälsa, kost och träning:

  • Vem är källan? Är artikeln vinklad utefter personen som skrivit den? Exempelvis: en artikel om fördelarna med LCHF, skriven av en författare till en bok med LCHF-recept. 
  • När det gäller studier och forskning: vem har finansierat studien? Exempelvis: en studie som påvisar att fett har mer negativa effekter på hälsan än socker, finansierad av ett godisföretag. 
  • Var på din vakt med påståenden om att ”såhär är det”; när det handlar om träning, kost och hälsa beror saker och ting ofta på massor av olika faktorer, och det finns sällan ett svartvitt svar. 
  • Lyssna på magkänslan. Verkar något för bra för att vara sant så är det oftast det. 
  • Tänk på att många källor snarare vill tjäna pengar än sprida information; kvällstidningar och magasin behöver rubriker som säljer. 

Bra källor till information om träning, kost och hälsa:

  • PubMed
  • Fyss
  • Träningslära av Jacob Gudiol
  • Styrkelabbet

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras